Přednášky Policie ČR

V pátek 10. 2.  navštívila naši školu prap. Bc. Leona Špičanová z Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje. Pro žáky měla připravené 3 velmi zajímavé a přínosné přednášky.

Přednášku Tvoje cesta online   zhlédli žáci páté třídy. Seznámila je s problematikou pohybu dětí v online prostředí, na sociálních sítích a všeobecně v kyberprostoru, k tématům patřila např. tvorba bezpečného hesla, jaké věci o sobě neprozrazovat, víš, s kým mluvíš a mnoho dalšího. Cílem bylo žáky seznámit se základy jejich fungování v online prostředí tak, aby se nestali možnou obětí protiprávního jednání.

Přednáška Bezpečně v kyberprostoru  byla určena žákům ze šesté a sedmé třídy Seznámila je s problematikou pohybu dětí v online prostředí, na sociálních sítích a v kyberprostoru.  K tématům patřila např. kyberkriminalita - kyberšikana, kyberstalking, kybergrooming, sexting, rozbor dokumentu V síti. Cílem bylo seznámit děti se základy jejich fungování v online prostředí tak, aby se nestaly možnou obětí protiprávního jednání - predátorů. 

Tvoje cesta načisto  patřila žákům osmé a deváté třídy. Jednalo se o program primární protidrogové prevence, který byl veden formou interaktivní přednášky založené na promítání skutečného příběhu, proloženého soutěžní hrou a doplněné odborným výkladem policistky k vybraným pojmům trestního a přestupkového práva vztahující se k problematice návykových látek, jejich užívání, podávání a prodeje. Cílem bylo vysvětlit trestněprávní odpovědnost v důsledku užívání návykových látek a posílit tak u dospívající mládeže právní vědomí, prohloubit diskusi o rizicích závislosti a zvýšit u cílové skupiny motivaci ke zdravému životnímu stylu a společenské odpovědnosti. Prostřednictvím témat svobody jednotlivce a respektování zákonů směřovali k závěru, že zákony mají nezletilé ochránit před nebezpečími a negativními dopady. 

 

Aktuality

27.11.2023 - Základní škola

Vánoční dílny

V pondělí 11. 12. 2023 se budou od 12.30 do 14.30 hodin ve škole konat vánoční dílny.

Více informací

18.09.2023 - Základní škola

Zájmové útvary

V příloze naleznete nabídku zájmových útvarů pro škoní rok 2023-24.

Více informací

05.03.2023 - Základní škola

První vystoupení mažoretek

V letošním školním roce začal poprvé u nás ve škole pracovat zájmový kroužek mažoretek. Dívky ze druhé a třetí třídy si…

Více informací
Všechny aktuality

Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice, okr. Hradec Králové

Adresa:
Osice 42, 503 26

IČ: 709 93 254, Datová schránka: z2dvxgp


Tel.: 495 451 826, 739 203 109
E-mail: zs.osice@seznam.cz, hruba.marketa@zsosice.cz

mapa