Jste zde: Škola > Aktuality > Ekologický výukový program „Na Plachtě“ - exkurze

Ekologický výukový program „Na Plachtě“ - exkurze VII. a VIII. třídy

30.09. 2014

V pátek 26.9. se žáci sedmé a osmé třídy zúčastnili ekologického výukového programu „Velký poklad v malém labyrintu Na Plachtě“. Žáci se nejprve seznámili se systémem chráněných území a s historií přírodní památky „Na Plachtě“. Na území bývalého vojenského prostoru vznikly díky působení člověka unikátní biotopy, které dnes obývají různé druhy rostlin a živočichů. Žáci si prakticky vyzkoušeli  některé výzkumné metody například smýkání hmyzu a vodní biomonitoring. Při této skupinové činnosti si určili a poznali celou řadu chráněných živočichů z řad bezobratlých i obratlovců. Výukový program si kladl za cíl ukázat, že i území ovlivněné lidskou činností může být velmi hodnotným přírodním prostředím. Hlavní aktivitou programu tak bylo pozorování, odchyt a určování obyvatel suché louky, jejího okolí i tůní a mokřadů. V závěru programu si žáci vyzkoušeli hledání pokladu, kde si za pomoci pracovního listu prošli celou chráněnou lokalitu „Na Plachtě“. 

 

 

Dnes je středa 12. května 2021. Dnes slaví svátek Pankrác, zítra slaví svátek Servác, včera slavil svátek Svatava.
Další svátky naleznete na Svátek.org.