O družině

Školní družina pracuje ve dvou odděleních a její celková kapacita je 60 žáků. Vzhledem k omezené kapacitě je určena pouze pro žáky 1. až 3. ročníku.

I. oddělení: Mgr. Květuše Tomanová (tel. 728 819 238)

II. oddělení: Mgr. Nikola Bohdanecká (tel. 702 943 490)

Provoz školní družiny:

6:30 -  6:55
10:55 - 16:00

Příspěvek na provoz školní družiny, který je využíván na částečnou úhradu neinvestičních nákladů (např. na pomůcky, hračky), je stanoven ve výši 50 Kč měsíčně. U dětí, které dochází do družiny maximálně 2 dny v týdnu, je příspěvek 20 Kč měsíčně.

Příspěvek se vybírá :

za září až prosinec (200 Kč nebo 80 Kč), a to od 2. října do 13. října,

za leden až březen (150 Kč nebo 60 Kč), a to od 8. ledna do 19. ledna,

za duben až červen (150 Kč nebo 60 Kč), a to od 1. dubna do 12. dubna.

Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice, okr. Hradec Králové

Adresa:
Osice 42, 503 26

IČ: 709 93 254, Datová schránka: z2dvxgp


Tel.: 495 451 826, 739 203 109
E-mail: zs.osice@seznam.cz, hruba.marketa@zsosice.cz

mapa