Pokyny k platbám, přihlašování a odhlašování

Pokyny  pro strávníky

(neplatí pro mateřskou školu)

    1. Přihlášení

    Každý strávník musí být přihlášen. Přihlášku obdrží v kanceláři školní jídelny nebo si ji vytiskne ze školních webových stránek. Po odevzdání přihlášky a zakoupení čipu budou

strávníkovi sděleny přihlašovací údaje do stravovacího programu, do kterého lze vstoupit

na našich webových stránkách v části Školní jídelna, odkaz „Přejít na aktuální jídelníček“

a zde rozkliknout „Přihlášení“.

  

    2. Čipový systém

     Každý strávník musí mít zakoupen čip za 121,- Kč. Čip se stává jeho majetkem. Tímto čipem se  bude prokazovat při výdeji oběda.

      V případě ztráty nebo poškození čipu si strávník musí zakoupit čip nový. Pokud dojde ke ztrátě čipu, je potřebné tuto skutečnost okamžitě nahlásit v kanceláři školní jídelny,

aby čip mohl být zablokován a aby nedošlo k jeho zneužití.

      Pokud strávník čip zapomene, nahlásí to paní kuchařce u výdejního okénka a oběd mu

bude po zkontrolování jeho účtu vydán. Jestliže strávník zapomene čip 3x za sebou, pak je

povinen zakoupit si čip nový.

 

     3. Přihlašování a odhlašování obědů

     Obědy je možné přihlašovat a odhlašovat buď osobně v kanceláři školy, telefonicky

(495 451 471, 739 203 108) nebo ve stravovacím programu (viz bod 1.)  nejpozději do 12. 30 hodin na následující den. Pokud strávník zapomene nebo ztratí přihlašovací údaje, v kanceláři školní jídelny mu budou znovu vypsány.

     Strávníci, kteří platí bezhotovostně,  jsou automaticky přihlašováni každý měsíc. Hlídají si pouze včasné odhlašování - den předem do 12.30 hodin.

     Strávníci, kteří platí hotově v kanceláři ŠJ, jsou přihlášeni až po zaplacení stravného.

I v případě přeplatku na účtu strávníka je potřeba nahlásit v kanceláři ŠJ přihlášení obědů.

    Změny typu platby hlaste v kanceláři ŠJ.

 

      4. Placení obědů

Možnosti placení stravného:

1. V hotovosti  v kanceláři  vedoucího školní  jídelny,  a  to  vždy dva týdny  před  koncem  měsíce v době od 6.00 do 8.00 a od 12.30 do 14 hodin. Vedoucí  školní  jídelny  při  převzetí  platby  vystaví  příjmový platební doklad.

2. Bankovním převodem

Platbu je potřeba provést tak, aby byla připsána na konto strávníka ve školní jídelně dříve, než vyčerpá přeplatky vzniklé zaplacením větší částky nebo odhláškami. V případě nulového zůstatku budou obědy odhlášeny do doby, než budou peníze zaúčtované ve ŠJ (obvykle 3 pracovní dny, než se výpis dostane do kanceláře ŠJ).

Pokyny k platbě:

číslo účtu :                181882312/0300

variabilní symbol:  datum narození dítěte   (např. 11022002  - dítě narozené 11. 2. 2002)

do zprávy pro příjemce psát:       jméno a příjmení dítěte, třída

Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice, okr. Hradec Králové

Adresa:
Osice 42, 503 26

IČ: 709 93 254, Datová schránka: z2dvxgp


Tel.: 495 451 826, 739 203 109
E-mail: zs.osice@seznam.cz, hruba.marketa@zsosice.cz

mapa