Jste zde: Škola > Školní jídelna, jídelníček > INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY

Dva týdny před koncem měsíce je možné platit obědy na měsíc následující v pracovní dny v časech 06,00 - 08,00 hod. a 12,30 - 14,00 hod. V případě změny, např. nepřítomnost vedoucího ŠJ, bude informace vyvěšena na nástěnce ve škole a předána do MŠ.

Obědy mají VŠICHNI strávníci /ZŠ i MŠ/  automaticky přihlášeny.

Obědy se platí v hotovosti nebo převodem na běžný účet minimálně měsíc dopředu.     

Platba v hotovosti:

Pokud do posledního dne v měsíci nebude platba na následující měsíc uhrazena, obědy strávníkovi budou odhlášeny. Platit obědy je možné během měsíce, a to nejpozději den předem, než budete chtít obědy přihlásit. Bez zaplacení NEBUDOU obědy objednány. V případě, že bude mít strávník přeplatky z minulého měsíce, je potřeba doplatek uhradit také do konce měsíce na měsíc následující. Po vyčerpání přeplatku budou obědy odhlášeny a strávník nebude mít nárok na odběr oběda do uhrazení další platby. Přeplatky se odečítají od platby na následující měsíc.

Platba na běžný účet:

Platbu je potřeba provést tak, aby byla připsána na konto strávníka ve školní jídelně dříve, než vyčerpá přeplatky vzniklé zaplacením větší částky nebo odhláškami. V případě nulového zůstatku budou obědy odhlášeny do doby, než budou peníze zaúčtované ve ŠJ (obvykle 3 pracovní dny, než se výpis dostane do kanceláře ŠJ). Nezapomínejte uvádět příjmení a jméno strávníka (nikoli rodiče), třídu, zda se jedná o stravné nebo školné - úplata. 

Údaje pro platbu převodem:

  • číslo účtu:                       181882312/0300
  • variabilní symbol:             datum narození strávníka (např. 11022002 pro dítě narozené 11.02.2002)
  • specifický symbol:           02 
  • zpráva pro příjemce:         příjmení, jméno a třídu strávníka

Pozn.: Prázdniny, státní svátky a ředitelská volna se odhlašují automaticky. V ostatních případech odhlášení stravy realizuje strávník nejpozději den předem do 12:30 hodin.

      Během měsíce října dostanou strávníci přihlašovací údaje k internetovým stránkám. Zde bude možnost objednávání a odhlašování stravy přes internet, kontrola přeplatků, nedoplatků a zaúčtování plateb. Změny v přihlašování (odhlašování) bude možno provádět elektronicky (na následující pracovní den den předchozí do 12:30 hod., na další dny po dobu platnosti jídelního lístku.

 

Dnes je úterý 7. července 2020. Dnes slaví svátek Bohuslava, zítra slaví svátek Nora,
Další svátky naleznete na Svátek.org.